För att öka sina chanser att fånga den fisk man är ute efter vill man använda ett passade bete. beten_285734483Det finns många att välja mellan men man brukar vanligtvis tala om fyra olika kategorier av beten:

  • Spinnare
  • Skeddrag
  • Jiggar
  • Wobbler

Spinnare är uppbyggd som en liten sked som roterar runt en tunn tråd eller kropp när man drar in det. Ljus reflekterar effektivt på detta samtidigt som rotationen avger vibrationer som båda är effektiva sätt att fånga fiskars uppmärksamhet. Spinnaren går att använda lika bra i sjöar och åar. Att tänka på är dock att breda spinnare är bättre för grunt vatten och långsmala är bättre i djupare. Detta tack vare att bredare spinnare lyfts upp mot ytan vid indragning. Det är rotationen som är det viktiga när man fiskar med spinnare och man vill hålla denna igång konstant. Så länge man känner tyngd i spötoppen roterar spinnaren. Öring, abborre och harr är fiskar som ofta lockas av spinnare.Skeddrag är precis som man skulle anta också uppbyggd som en sked, men de kan även vara lätt S-formade. De ska normalt sett vevas in ganska sakta för att få en lugn, vickande rörelse. Många föredrar bredare skeddrag för gädda, abborre och gös och mer långsmala för öring, torsk och makrill.Jiggar är relativt billiga drag då de mer eller mindre bara är en krok med lite gummi eller några fjädrar. Jiggar kommer i alla möjliga storlekar och är perfekt för den som vill experimentera. Jiggar uppfattas av fiskar som maskar eller andra småfiskar, men det finns även de som mer påminner om groddjur eller små kräftor. Jiggfiske kräver lite speciell teknik då det är fiskaren som måste ge jiggen rörelsen för locka till sig fisken. Man håller dem ofta längst botten och drar in dem med oregelbundna, ryckiga rörelser. Jiggar fungerar i alla typer av vatten och fiskar som abborre, gös, gädda, torsk och många andra nappar på jiggar.Wobbler är mest tänkt att efterlikna småfiskar och kommer i två huvudsakliga varianter: flytande och sjunkande. Det säger ju sig själv att de flytande är bättre i grunt vatten och sjunkande är bättre på djupt. Somliga wobblers kan “dyka” ned till 8-10 meter. Gäddan är speciellt benägen att hugga på wobblers men även öring, abborre och gös kan göra detta.