Sportfiske är ett samlingsnamn för allt fiske i rekreationssyfte. Beroende på var man fiskar och vad man vill fånga finns det olika metoder som används.

Mete

Mete sägs vara den form av fiske vi kan spåra längst tillbaka i vår historia. Metoden är mer eller mindre lika enkel idag som den var för tusentals år sedan, men vår utrustning är så klart lite mer avancerad nu.

Pimpling

Pimpling är tekniskt sett en form av mete, men den får ofta sitt eget namn på grund av att man fiskar på vintern och genom bara ett litet hål i isen. Denna form av fiske går också tillbaka väldigt långt i tiden, men nu har vi nog enklare sätt att göra hål i även riktigt tjock is.

Spinnfiske

Spinnfiske kan vara den form av fiske som är vanligast på många håll idag. Detta är fiske med ett fjädrande spö och en lång rev. Olika sorters fiskedrag fäst i änden på reven beroende på vad man vill fånga.

Flugfiske

Flugfiske är en form av fiske där man har en fiskefluga som bete. Traditionellt sett har flugfiske varit begränsat till strömmande vatten och insjöar. Men på senare tid har även flugfiske ute på havet blivit allt mer vanligt. Fiskeflugor av alla dess slag finns att köpa i jakt- och fiskebutiker, men många flugfiskare gillar även att knyta sina egna flugor.