Laxfisk och ädelfisk är en grupp fiskar som många entusiaster gärna vill fånga. Röding, öring och regnbåge är de mest framträdande fiskarna i denna grupp sötvattenfisk. Du kan särskilja dessa fiskar genom deras fettfena. Det är en liten fena som sitter på ryggen mellan ryggfenan och stjärtfenan. Det är vanligt att plantera ut ädelfisken i sjöar som är särskilt avsatta för det ändamålet – likt Mosjön. Gäddor får inte leva i en sådan sjö eftersom de äter upp laxfiskarna.

I de här sjöarna får du fiska om du har ett särskilt fiskekort. Det kallas för put and take. Det innebär att fisken hela tiden planteras in eftersom de normalt sett inte kan fortplanta sig i de sjöarna. Regnbågsöring är den vanligaste fisken som sportfiskarna erbjuds fånga. Det planteras även ut fisk i sjöar där de kan reproducera sig som ett naturligt sätt att öka och förbättra fiskbeståndet.För den inbitne sportfiskaren och den som vill prova på att fiska finns det flera goda alternativ. Letar du efter ett trevligt alternativ att bo i under tiden du är på din fiskesemester kan du kolla in Mosjöns camping. Det är en mysig camping precis vid Mosjön. Mosjön har inplanterad ädelfisk som gör det ultimat för alla fiskare att fiska i just den sjön.När du väl är på plats finns det en hel del regler för fisket. Först och främst måste du lösa fiskekort. I regel finns det en automat för detta på campingen eller så kan du köpa ett på en turisbyrå. Fisket måste ske från land och med flytring i vissa zoner. Man får bara använda ett spö per kort; fluga, mete, spinn eller pimpelspö. Men reglerna varierar beroende på var du är – var därför införstådd i regelverket på campingen du besöker!

 Fiske på vintern

På vintern får man givetvis fiska ute på isen. Fiskekortet gäller i 12 eller 24 timmar beroende på hög eller lågsäsong. Maximalt får sportfiskaren fånga 3 stycken ädelfiskar. Det här är regler som den vane fiskaren känner till och respekterar. Restriktionerna är till för att det skall finnas ett bra bestånd och att naturen inte får överbelastas.